Het Bestuur

Het bestuur van S.S.R.-Rotterdam bestaat uit 8 personen die een jaar lang fulltime de vereniging runnen. Als bestuurslid ben je overdag bezig met bijvoorbeeld inkopen van drank, begeleiden van commissies of bijhouden van de ledenadministratie. ‘s Avonds ben je hoofdverantwoordelijk voor de borrel en de kroeg, het bestuur zet niet alleen de sfeer maar bewaakt deze ook! Een bestuursjaar is niet alleen bijzonder leerzaam, het is ook nog eens enorm leuk. Hieronder lees je wat onze bestuursleden van dag tot dag doen.

Praeses – Tom van Woudenberg

praeses@ssrr.nl

 

Als praeses ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er op de sociëteit en vanuit de vereniging gebeurt. De praeses draagt zorg voor het algemene beleid, onderhoudt het contact met buren, brandweer, politie, gemeente, de universiteit en de andere verenigingen in Rotterdam. Tot slot draagt de praeses de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bestuur als geheel.

Vice-Praeses Algemeen Bestuur – Thérèse Bontekoe

vpab@ssrr.nl

 

Als Vice-Praeses Algemeen Bestuur (VPAB) ben je verantwoordelijk voor de interne betrekkingen van de vereniging zoals jaarclubs en disputen. Ook de eerstejaars vallen onder de verantwoordelijkheid van de VPAB. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de jaarplanning van de gehele vereniging. Bovendien ben je samen met de Praeses vertegenwoordiger van S.S.R.-R. bij externe gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een lunch met de burgemeester. Tot slot begeleidt de VPAB altijd de Eurekaweekcommissie.

Vice-Praeses Sociëteitsbestuur – Rivka Bosua 

vpsb@ssrr.nl

 

Als Vice Praeses Sociëteitsbestuur (VPSB) houd je je bezig met het onderhoud van het pand. De VPSB heeft daarom altijd een hamer op zak. Je bent verantwoordelijk voor het kleine en grote onderhoud, denk bijvoorbeeld aan kleine reparaties met zoals sloten vervangen, maar ook grotere projecten zoals verbouwingen. Je maakt dus plannen voor toekomstige verbouwingen om de kwaliteit van de staat van het pand te blijven waarborgen. Ook heb je contact met de verhuurder. Samen met de Commissaris Sociëteitsbestuur ben je het bestuur van de sociëteit (het gebouw).

 

ab Actis – Isabel van Geest

abactis@ssrr.nl

 

Als ab Actis ben je verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Je stuurt o.a. de weekmail, convocaten en uitnodigingen en draagt er zorg voor dat de post zowel intern als extern op tijd zijn bestemming bereikt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie, beheer je de website, het archief en bereid je ALV’s voor. De ab Actis zit altijd klaar in de bestuurskamer om belangrijke telefoontjes te plegen. Je hebt als ab Actis vaak tijd over waardoor je leuke projecten op je kan nemen, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van grote(re) commissies.

Quaestor I – Tom Janssen 

quaestor1@ssrr.nl

 

De Quaestor I is, zoals de naam suggereert, de eerste penningmeester van de vereniging. Als Quaestor I ben je verantwoordelijk voor alle uitgaven van de vereniging. Je stelt de begroting op, betaalt alle facturen en zorgt ervoor dat deze goed in het boekhoudsysteem worden verwerkt. Verder ben je verantwoordelijk voor alle belastingtechnische zaken en begeleid je commissies actief op financieel gebied. Je werkt veel samen met de Quaestor II en bent samen met hem eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.

Quaestor II – Maarten Schelhaas

quaestor2@ssrr.nl

 

De Quaestor II is een van de penningmeesters van onze vereniging. Van de financiële kant ben je verantwoordelijk voor de inkomsten van de bar en vereniging. Dat betekent dat je onder andere de contributie incasseert, de debiteuren in de gaten houdt en de facturen stuurt naar interne en externe partijen. Ook werk je veel samen met de Quaestor I en ben je samen met haar eindverantwoordelijk voor het financiële beleid.

Quaestor Algemeen Bestuur – Silvio Strnisa

quab@ssrr.nl

 

Als Quaestor Algemeen Bestuur (QUAB) houd je je in grote lijnen bezig met het onderhouden van de verschillende zakelijke relaties van de vereniging en sociëteit. Denk hierbij aan drankleveranciers, recruiters en aan de werkactie. Daarnaast ondersteun je de verschillende acquisiteurs uit onze commissies. Ook draag je zorg voor evenementen gericht op de carrière oriëntatie van de leden door middel van onder anderen bedrijvendiners en cv-trainingen.

Commissaris Sociëteitsbestuur – Pim Gussekloo

comsb@ssrr.nl

 

De Commissaris Sociëteitsbestuur (ComSB) gaat samen met de VPSB over het pand. Als ComSB zorg je ervoor dat er geconsumeerd kan worden in het pand. Je gaat dus over de inkoop en verkoop van de drank, maar ook over het beheer van de apparatuur. Dit zijn dus alle apparaten (zoals koelingen, koppelingen en tanks) waardoor geconsumeerd kan worden. Bovendien houdt de ComSB de voorraden bij en zorgt ervoor dat het pand goed schoongemaakt wordt. De eerstejaars aansturen valt ook onder het takenpakket, zij helpen met klussen en koken/schenken voor de vereniging. Tenslotte valt de keuken, en dus het eten op de sociëteit, in het straatje van de ComSB.

Sponsoren