Het Bestuur

Het bestuur van S.S.R.-Rotterdam bestaat uit 8 personen die een jaar lang fulltime de vereniging runnen. Als bestuurslid ben je overdag bezig met bijvoorbeeld inkopen van drank, begeleiden van commissies of bijhouden van de ledenadministratie. ‘s Avonds ben je hoofdverantwoordelijk voor de borrel en de kroeg, het bestuur zet niet alleen de sfeer maar bewaakt deze ook! Een bestuursjaar is niet alleen bijzonder leerzaam, het is ook nog eens enorm leuk. Hieronder lees je wat onze bestuursleden van dag tot dag doen.

Praeses

Jelle J. Mooij – praeses@ssrr.nl

Als praeses ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er op de sociëteit en vanuit de vereniging gebeurt. De praeses draagt zorg voor het algemene beleid, onderhoudt het contact met buren, brandweer, politie, gemeente, de universiteit en de andere verenigingen in Rotterdam. Tot slot is de praeses natuurlijk eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur als geheel.

Vice-Praeses Algemeen Bestuur

Nans D.A. Bruininks – vpab@ssrr.nl

Als Vice-Praeses Algemeen Bestuur (VPAB) ben je verantwoordelijk voor de interne betrekkingen van de vereniging zoals jaarclubs en disputen. Ook de eerstejaars vallen onder de verantwoordelijkheid van de VPAB. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de jaarplanning van de gehele vereniging. Bovendien ben je met de Praeses vertegenwoordigers van S.S.R.-R. bij externe gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een lunch met de burgemeester. Tot slot begeleidt de VPAB de VPAB altijd de Eurekaweekcommissie.

Vice-Praeses Sociëteitsbestuur

Oscar V. Hoek – vpsb@ssrr.nl

Als Vice Praeses Sociëteitsbestuur (VPSB) houd je je bezig met het onderhoud van het pand. Je bent verantwoordelijk voor het kleine en grote onderhoud, denk bijvoorbeeld aan kleine reparaties zoals sloten vervangen, maar ook grotere projecten zoals verbouwingen. Je maakt dus plannen voor toekomstige verbouwingen om de kwaliteit van de staat van het pand te blijven waarborgen. Ook heb je contact met de verhuurder. Samen met de Commissaris Sociëteitsbestuur ben je het bestuur van de sociëteit (het gebouw).

ab Actis

Rianne M. Smorenburg – abactis@ssrr.nl

Als ab Actis ben je verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Je stuurt o.a. de weekmail, convocaten en uitnodigingen en draagt er zorg voor dat de post zowel intern als extern op tijd zijn bestemming bereikt.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie, beheer je de website, het archief en bereid je ALV’s voor. Je hebt als ab Actis vaak tijd over waardoor je leuke projecten op je kan nemen, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van grote(re) commissies.

Quaestor I

Nick Veldheer – quaestor1@ssrr.nl

Als Quaestor 1 ben je financieel eindverantwoordelijk. Je maakt de begroting en ziet toe op alle uitgaven van de vereniging. Samen met de Quaestor II doe je alle accountancy taken. Daarnaast doe je veel fiscale taken en begeleidt je commissies in hun financiële keuzes. Je weet dus alles van het financiële reilen en zeilen van de vereniging!

Quaestor II

Joey W. van Loveren – quaestor2@ssrr.nl

De Quaestor II is een van de penningmeesters van onze vereniging. Van de financiële kant ben je verantwoordelijk voor de inkomsten van de bar en vereniging. Dat betekent dat je onder andere de contributie incasseert, de debiteuren in de gaten houdt en de facturen stuurt naar interne en externe partijen. Ook werk je veel samen met de Quaestor I en ben je samen met hem/haar eindverantwoordelijk voor het financiële beleid.

Quaestor Algemeen Bestuur

Wouter W. Verstege – quab@ssrr.nl

Als Quaestor Algemeen Bestuur (QUAB) houd je je in grote lijnen bezig met het onderhouden van de verschillende zakelijke relaties van de vereniging en sociëteit. Denk hierbij aan drankleveranciers, recruiters en aan de werkactie. Daarnaast ondersteun je de verschillende acquisiteurs uit onze commissies. Ook draag je zorg voor evenementen gericht op de carrière oriëntatie van de leden door middel van onder anderen bedrijvendiners en cv-trainingen.

Commissaris Sociëteitsbestuur

Maarten D.C. Jol – comsb@ssrr.nl

De Commissaris Sociëteitsbestuur (ComSB) gaat samen met de VPSB over het pand. Als ComSB zorg je ervoor dat er geconsumeerd kan worden in het pand. Je gaat dus over de inkoop en verkoop van de drank, maar ook over de apparatuur beheer. Dit zijn dus alle apparaten (zoals koelingen, koppelingen en tanks) waardoor geconsumeerd kan worden.

Bovendien houdt de ComSB de voorraden bij en zorgt ervoor dat het pand goed schoongemaakt wordt. De eerstejaars aansturen valt ook onder het takenpakket, zij helpen met klussen en koken/schenken voor de vereniging. Tenslotte valt de keuken, en dus het eten op de sociëteit, in het straatje van de ComSB.

Sponsoren