Onze Geschiedenis

Onze geschiedenis begint op 28 januari 1918; wanneer door zeven gereformeerde studenten  Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis werd opgericht. Door het hele land waren in elke studentenstad afdelingen van S.S.R., nu ook in Rotterdam. Het verband werd omgedoopt tot de Unie, en floreerde. Na verloop van tijd begonnen de verenigingen in de verschillende steden echter steeds verder uit elkaar te groeien. Zou de Unie de test van de tijd kunnen weerstaan?

Banden met Erasmus Universiteit

In 1933 werd S.S.R.-R. erkend door de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waardoor S.S.R.-R. in het vervolg altijd werd uitgenodigd bij officiële aangelegenheden van de Hoogeschool. Deze erkenning zorgde ervoor dat contacten met andere verenigingen werden verstevigd en S.S.S.-R. zich meer naar buiten ging profileren. 

In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog groeide S.S.R.-R. als vereniging en bloeide, ondanks de oorlogsdreiging, het dispuutsleven. Daarnaast was er onder studentenverenigingen sprake van een grote bezorgdheid over de groeiende aanhang van de N.S.B. onder studenten. Hierdoor sloegen de verenigingen de handen ineen om duidelijk te maken op welke gronden zij de N.S.B. afwezen. 

De oorlog breekt aan

Terwijl de gevolgen van het bombardement op Rotterdam in 1940 nauwelijks te overzien waren, bleef dit voor studenten in eerste instantie beperkt. Veel studenten woonden buiten het getroffen gebied en gedurende het begin van de oorlog was het dan ook nog mogelijk om te studeren. Naarmate de oorlog vorderde werd dit echter steeds moeilijker en werd de sfeer alsmaar grimmiger. Bovendien ondernam de N.S.B. in 1942 een poging om alle studentenverenigingen te dwingen een fascistische lijn te volgen. Alle Rotterdamse verenigingen hebben zich hiertegen verzet, waarna het werd verboden om hun activiteiten voort te zetten en ze gedwongen werden onder te duiken om te blijven bestaan. Zo besloot S.S.R.-R. tijdens haar Dies van 1942 te stoppen met haar activiteiten. Dit ook aangezien het ledenaantal van de vereniging de afgelopen tijd flink was gegroeid en daarmee het risico op verraden ook. In het geheim werden echter enkele activiteiten voortgezet, daarbij is er tijdens de gehele oorlog een bestuur geweest. Ook gingen vele van onze leden in het verzet.

Een tijd van opbouw

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was er een grote toestroom van studenten, wat een flinke ledengroei voor S.S.R.-R betekende. Op 24 februari 1950 werd aan de Pieter de Hooghweg in Coolhaven de Rotterdamse Studenten Sociëteit “Koinoonia” geopend. Ruim 12 jaar later, op 18 oktober 1962 is S.S.R-R verhuisd naar de Mauritsweg, waar de sociëteit tot op de dag van vandaag gehuisvest is

 

 

De Unie breekt

Al jaren waren de banden tussen de verschillende verenigingen van de Unie der S.S.R. verzwakt en vanaf de jaren 60 ontstonden er discussies over de reformatorische grondslag van de Unie. Hierdoor zwakten de banden tussen de verenigingen nog meer af en het nut van de Unie werd ter discussie gesteld. Op 8 mei 1969 besloot S.S.R.-Rotterdam dan ook de officiële band met de Unie der S.S.R. te verbreken. S.S.R.-Rotterdam is van oorsprong gereformeerd, maar betrok het geloof niet meer actief bij de vereniging. 

In 1970 vond er een structurele verandering plaats binnen de vereniging. Sindsdien mogen HBO studenten namelijk ook toetreden als lid van S.S.R-R.. Tegenwoordig studeert ongeveer een derde van onze leden aan de Hogeschool.

Sinds 2004 is S.S.R.-Rotterdam aangesloten bij een nieuwe samenwerking, genaamd het Intercityverbond.

Sponsoren