Club van 100

De Club van Honderd, bestaande uit zowel leden als oud-leden van S.S.R.-R., is opgericht om de kwaliteit van het verenigingsleven op ‘Koinoonia’ te verbeteren. Het is een groep leden die jaarlijks een budget beschikbaar stelt waar leden een aanspraak op kunnen doen. Het geld krijg je echter niet zomaar, alleen als een lid een goed idee heeft gaat de Club van 100 met hen in zee. Op deze manier kunnen innovatieve initiatieven vanuit leden verwezenlijkt worden. 

De jaarlijkse bijdrage van 100 euro, die de leden van de Club van Honderd betalen, wordt besteed aan maatschappelijke initiatieven, culturele activiteiten, en duurzame investeringen in apparatuur, instrumenten en inventaris. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Onder professionele begeleiding opvoeren van het jaarlijkse S.S.R.-toneelstuk;
 • Financiering van instrumenten en technische ondersteuning van optredens van de S.S.R.-R. band;
 • Financiering van een waterbesparend systeem in de bar;
 • Financiering van de almanakkamer;
 • Een nieuwe tafel in het archief;
 • Een sprekersevenement van de carrièrecommissie 
 • De restauratie van de Uniemaagd

De Stichting Club van Honderd heeft een onafhankelijk Bestuur dat beslist over de uitgaven op basis van projectvoorstellen van het Bestuur van S.S.R.-R. en initiatieven vanuit leden en/of commissies.

Uw bijdrage is elk jaar vrijwillig. Wat krijgt u voor uw jaarlijkse bijdrage van 100 euro?

 •   Club van Honderd das of Club van Honderd pen
 •   Vermelding  op de Club van Honderd pagina in de jaarlijkse almanak
 •   Jaarlijks een uitnodiging voor de uitreiking van de Almanak
 •   Verder wordt u gedurende het jaar middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de bestemming van uw jaarlijkse bijdrage

Daarnaast biedt de Club van Honderd sinds enkele jaren de mogelijkheid om junior-donateur te worden van de Club van Honderd. Gedurende de eerste 4 jaar van je donateurschap betaal je een bijdrage van 25 Euro en na afloop van deze periode – op het moment dat je carrière op stoom is – wordt je contributie automatisch verhoogd naar 100 Euro.

Wil je ook donateur worden? of meer weten? Klik op de link hieronder, of stuur een mail naar clubvanhonderd@ssrr.nl

Het Bestuur van de Club van Honderd bestaat uit de volgende personen:

 •   Mevr. Janneke Wienen (Voorzitter)
 •   Dhr. Kees Cosijn (Ledenadministratie)
 •   Mevr. Christiane Hofman (Algemeen bestuurslid)
 •   Dhr. Joris van den Heuvel (Algemeen bestuurslid)
 •   Mevr. Anne van Gerwen (Algemeen bestuurslid)
 •   Dhr. Axel Kwakernaak  (Algemeen bestuurslid)
 •   Mevr. Isabel van Geest (h.t. ab Actis der S.S.R.-Rotterdam)
 •   Dhr. Maarten Schelhaas (h.t. Quaestor II der S.S.R.-Rotterdam)

Tot slot willen het Bestuur van de Club van Honderd en het bestuur van S.S.R.-Rotterdam graag alle leden van de Club van Honderd bedanken voor hun steun gedurende de afgelopen jaren!

Contactgegevens:

Email: clubvanhonderd@ssrr.nl
Telefoon: (010) 41 43 256
K.v.K. Nummer: 50.23.0468
IBAN: NL69 RABO 0323 2883 67 t.n.v Stichting Club van 100 SSR
BIC: ABNANL2A

Sponsoren