Club van 100

De Club van Honderd, bestaande uit zowel leden als oud-leden van S.S.R.-R., is opgericht om de kwaliteit van het verenigingsleven op ‘Koinoonia’ te verbeteren. Het is een groep leden die jaarlijks een budget beschikbaar stelt waar leden een aanspraak op kunnen doen. Het geld krijg je echter niet zomaar, alleen als een lid een goed idee heeft gaat de Club van 100 met hen in zee. Op deze manier kunnen innovatieve initiatieven vanuit leden verwezenlijkt worden. 

De jaarlijkse bijdrage van 100 euro, die de leden van de Club van Honderd betalen, wordt besteed aan culturele activiteiten en duurzame investeringen in apparatuur, instrumenten en inventaris. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Aanschaf nieuw podium in Koinoonia;
 • Onder professionele begeleiding opvoeren van het jaarlijkse S.S.R.-toneelstuk;
 • Financiering van instrumenten en technische ondersteuning van optredens van de S.S.R.-R. band;
 • Financiering van een waterbesparend systeem in de bar;

De Stichting Club van Honderd heeft een onafhankelijk Bestuur welke beslist over de uitgaven op basis van projectvoorstellen van het Bestuur van S.S.R.-R. en initiatieven vanuit leden en/of commissies.

Uw bijdrage is elk jaar vrijwillig. Wat krijgt u voor uw jaarlijkse bijdrage van 100 euro?

 •   Club van Honderd das of Club van Honderd pen
 •   Vermelding  op de Club van Honderd pagina in de jaarlijkse almanak
 •   Jaarlijks een uitnodiging voor de uitreiking van de Almanak
 •   Verder wordt u gedurende het jaar middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de bestemming van uw jaarlijkse bijdrage

Daarnaast biedt de Club van Honderd sinds enkele jaren de mogelijkheid om junior-lid te worden van de Club van Honderd. Gedurende de eerste 4 jaar van je lidmaatschap betaal je een bijdrage van 25 Euro en na afloop van deze periode – op het moment dat je carrière op stoom is – wordt je contributie automatisch verhoogd naar 100 Euro.

Het Bestuur van de Club van Honderd bestaat uit de volgende personen:

 •   Mevr. Janneke Wienen (Voorzitter)
 •   Dhr. Kees Cosijn (Ledenadministratie)
 •   Mevr. Christiane Hofman (Communicatie & Ledenmanagement)
 •   Dhr. Joris van den Heuvel (Projectaanvragen)
 •   Mevr. Merel Bezemer (h.t. ab Actis der S.S.R.-Rotterdam)
 •   Dhr. Max van Balen (h.t. Quaestor II der S.S.R.-Rotterdam)

Tot slot willen het Bestuur van de Club van Honderd en het bestuur van S.S.R.-Rotterdam graag alle leden van de Club van Honderd bedanken voor hun steun gedurende de afgelopen jaren!

Contactgegevens:

Email: clubvanhonderd@ssrr.nl
Telefoon: (010) 41 43 256
K.v.K. Nummer: 50.23.0468
IBAN: NL69 RABO 0323 2883 67 t.n.v Stichting Club van 100 SSR
BIC: ABNANL2A

Sponsoren